Het GBO-project loopt op zijn eind. Wat zijn de overkoepelende resultaten? Om het antwoord op die vraag te kennen, gaan we in gesprek met Veerle Lamote, stafmedewerker aan HOGENT.

"We hebben lesmodules ontwikkeld voor secundair en hoger onderwijs en voor bijscholing van leerkrachten en mensen die reeds in het werkveld staan. De modules zijn volledig publiek beschikbaar en te vinden op een online platform (biobasednetwork.eu).  We willen immers zoveel mogelijk mensen aansporen om die te gebruiken. Daarnaast hebben we ook de aanwezige infrastructuur bij partners en bedrijven geïnventariseerd. Ook deze maken we kenbaar via het platform en wordt beschikbaar gesteld voor scholen en bedrijven.

Biobuilder
VITO, één van de partners van het project, heeft een nieuwe module van de biobuilder gemaakt. Dat is een spel met houten pictogrammen waarin drie extra waardeketens zijn uitgewerkt: algen, biosurfactants (oplosmiddelen) en bioplastics. Die drie ketens hangen nauw samen met de lesmodules. Met het spel leren de spelers een waardeketen opbouwen op een interactieve manier.

Mindshift
Wat ik zeker ook heel belangrijk vind is dat het project een mindshift heeft veroorzaakt. De deelnemers van het project zijn duurzamer gaan denken en delen nu veel gemakkelijker informatie en lesmodules met de partners, maar ook met iedereen die ze kan gebruiken. Het belang van het bijbrengen van diverse competenties bij de studenten werd sterk in de verf gezet vanuit de industrie en opgepikt door de betrokken partners. Ik denk hier naast technische competenties ook aan transversale- en valorisatiecompetenties. In de lesmodules werd veel aandacht besteed een het verwerven van deze mix aan competenties.

Blijvende samenwerking
En niet te vergeten heeft het project tussen de verschillende partners goede contacten opgeleverd. Ze hebben van elkaar kunnen leren en er zijn zeker duurzame contacten ontstaan voor blijvende samenwerkingen. 

Komt er een GBO 2?
Voor dit project zijn we vertrokken met de vraag aan bedrijven welke competenties zij bij pas afgestudeerden misten. Een aantal gaps hebben we met het GBO-project ingevuld. Het zou mooi zijn om van die bedrijven na een aantal jaar feedback te krijgen. Hebben onze lesmodules effectief bijkomende competenties opgeleverd bij de instromende werknemers? Misschien kunnen we op dat moment opnieuw gaan kijken waar de noden dan zitten. Om van daaruit weer te vertrekken.

Laatste kans om je aan te melden voor slotevent Grenzeloos Biobased Onderwijs!

Wil je weten hoe jij meer biobased in je onderneming, les of project kunt toevoegen? Dan mag je het slotevent van Grenzeloos Biobased Onderwijs op 10 oktober a.s. in de Duurzaamheidsfabriek niet missen!

Drie docenten over de resultaten van hun GBO-project

Onderwijsinstellingen in de grensregio Nederland-Vlaanderen werden door GBO gestimuleerd om lespakketten rond de biobased economy te ontwikkelen, implementeren en doceren. Hoe kijken de betrokken docenten hierop terug? 

Wat bracht GBO teweeg in de grensregio?

Het GBO-project loopt op zijn eind. Wat zijn de overkoepelende resultaten? Om het antwoord op die vraag te kennen, gaan we in gesprek met Veerle Lamote, stafmedewerker aan HOGENT.

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl