Onderwijsinstellingen in de grensregio Nederland-Vlaanderen werden door GBO gestimuleerd om lespakketten rond de biobased economy te ontwikkelen, implementeren en doceren. Hoe kijken de betrokken docenten hierop terug? 

Yo Smeyers werkte vorig schooljaar als leerkracht en STEM-coördinator op het Heilig Graf in Turnhout. Nu is ze vakbegeleider biologie, chemie en natuurwetenschappen voor provincie Antwerpen. "Binnen STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) lag de focus bij het begin heel sterk op de link tussen fysica en wiskunde, alles wat met engineering te maken had. Daardoor kwamen de vakken chemie, biologie en aardrijkskunde niet op de voorgrond. Maar als je meisjes voor die STEM-richtingen wil motiveren, dan moet je iets toevoegen wat sociaal en maatschappelijk relevant is.

Focus op economie en duurzaamheid
Het GBO-verhaal heeft een focus op duurzaamheid. Door ons bij GBO aan te sluiten konden we die drie vakken én die technologische engineering in de kijker zetten. Aan de industrie en de vervolgopleidingen vroegen we wat er in de secundaire scholen nog miste. Dat hebben we ingevuld. Dankzij GBO hebben we ook sterk ingezet op economie en duurzaamheid, om er een breder verhaal van te maken. Ik merk, ook in mijn nieuwe functie, dat het  duurzaamheidsverhaal leeft, óók in de industrie. Het zijn niet alleen de kleine graantjes die hun bijdrage leveren".

Aankoop apparatuur
"In onze opleiding leren we de studenten met verschillende biomassa’s werken, zoals algen en insecten, waar ze hoogwaardige toepassingen mee maken", vertelt Carolien Boonen, docent agro- en biotechniek en coördinator biobased-onderwijs Thomas More hogeschool in Geel. "Dankzij het GBO-project konden we zes nieuwe lesmodules ontwikkelen. Een daarvan ging over algen, die de studenten opkweken onder verschillende stresscondities om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen.

Ook konden we twee kleine bioreactoren aankopen om die algen te kweken. Verder hebben we een fermentor aangeschaft  waarmee we een lesmodule hebben ontwikkeld om er mee te leren werken. Zo kan je bacteriën of schimmels laten opgroeien.

Samenwerking UHasselt
Samen met de studenten handelsingenieur van de UHasselt hebben we biobased toepassingen die studenten hebben bedacht, bekeken vanuit een economisch oogpunt. De studenten van Thomas More deden dat vanuit het zicht op de instroom en uitstroom van de keten, waar ze een massa- en energiebalans van opmaakten. De studenten van de UHasselt  maakten nadien de berekening of het product economisch haalbaar was. Die samenwerking gaf alle studenten nieuwe inzichten.

Internationale studieweek
Nathalie Márquez Luzardo is opleidingscoördinator Chemische Technologie bij het Academie van Technologie, Gezondheid en Milieu van Avans Hogeschool. Zij heeft binnen het GBO-project samengewerkt met HOGENT. "Zowel Avans als HOGENT hadden kennis binnen bioraffinage en life cycle analysis, daar wilden we dus samen iets mee doen. Wat betreft bioraffinage hebben we twee producten ontwikkeld. Eén module om de studenten te helpen met het denkproces van de technieken om aan bioraffinage te doen, een tweede resultaat was een internationale studieweek. 16 studenten van HOGENT en 16 van Avans ontwikkelden samen nieuwe producten voor Brouwerij Huyghe, ook bekend als brouwerij Delirium Tremens. Samen onderzochten ze hun reststromen en dachten erover na welke producten de brouwerij met die reststromen zou kunnen maken. Éen heel concreet idee was het maken van bierviltjes met de vezels van de reststromen. Dat vond het bedrijf fantastisch, want zo valoriseren ze de reststromen, ze kunnen die viltjes gewoon zelf maken en het is leuke marketing."

Creatieve en productieve teamdynamiek
"In één week tijd hebben de studenten dingen bereikt die normaal gezien een heel semester duren. Maar dat komt omdat ze 100% aanwezig zijn. Ze hebben ook heel verschillende culturen en achtergronden, waarmee je een creatieve en productieve teamdynamiek bereikt. Wij vonden dat fantastisch, maar dat kost natuurlijk wat. Via GBO konden we extra financiële ondersteuning krijgen."

Interdisciplinaire samenwerking
"Weet je, voor biobased technologische ontwikkelingen heb je marketingmensen, financiële profielen, technische mensen en onderzoekers nodig. Je moet het kunnen maken, maar ook vermarkten. Maar een interdisciplinaire samenwerking is niet vanzelfsprekend. Als je die zoals met GBO wél hebt, dan wordt de kwaliteit van alle opleidingen beter, omdat je van elkaar leert en elkaar ondersteunt. Ik kijk al uit naar een GBO 2!"

Laatste kans om je aan te melden voor slotevent Grenzeloos Biobased Onderwijs!

Wil je weten hoe jij meer biobased in je onderneming, les of project kunt toevoegen? Dan mag je het slotevent van Grenzeloos Biobased Onderwijs op 10 oktober a.s. in de Duurzaamheidsfabriek niet missen!

Drie docenten over de resultaten van hun GBO-project

Onderwijsinstellingen in de grensregio Nederland-Vlaanderen werden door GBO gestimuleerd om lespakketten rond de biobased economy te ontwikkelen, implementeren en doceren. Hoe kijken de betrokken docenten hierop terug? 

Wat bracht GBO teweeg in de grensregio?

Het GBO-project loopt op zijn eind. Wat zijn de overkoepelende resultaten? Om het antwoord op die vraag te kennen, gaan we in gesprek met Veerle Lamote, stafmedewerker aan HOGENT.

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl