Inventarisatie trainings- en researchfaciliteiten afgerond

Onderwijs en bedrijfsleven hebben behoefte aan betere trainings- en researchfaciliteiten om de innovaties en businesskansen van de biobased economy optimaal te kunnen benutten. Werkpakkettrekkers Manfred de Kreeke en Johan Keuenhof van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs onderzochten hoe het met onderzoeks- trainingsfaciliteiten in de regio Vlaanderen-Nederland is gesteld.

"We hebben zowel bij onderwijsinstellingen als bij bedrijfsleven geïnventariseerd welke voorzieningen beschikbaar zijn. Ook de applicatiecentra waar studenten voor en samen met bedrijven toegepast onderzoek kunnen uitvoeren op bio-gebaseerde thema’s, zijn meegenomen in het onderzoek. Evenals de biobased pilot-/demofaciliteiten bij bedrijven. Daarnaast hebben we gekeken naar de wensen en behoeften van onderwijs en bedrijfsleven op onderzoeks gebied."

Shared Facility Netwerk
Een van de conclusies uit het onderzoek is de behoefte aan een Shared Facility Netwerk. Hiermee is nog weinig ervaring opgedaan in de grensregio, maar het belang van de ontwikkeling van zo'n netwerk om zo faciliteiten te kunnen delen, wordt door de respondenten onderschreven. Volgens De Kreeke en Keuenhof is er nog een professionaliseringslag en schaalvergroting noodzakelijk om toekomstige ontwikkelingen in de biobased en circulaire economy te kunnen ondersteunen. Hierin zal extra moeten worden geïnvesteerd door onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Met name de applicatiecentra, waar toepassingsgerichte ontwikkeling van producten en materialen plaatsvindt, kunnen een rol spelen in deze ontwikkelingen, in het bijzonder voor het mkb/kmo.

Hybride leeromgevingen
Om de toekomstige en huidige generatie voor te bereiden op een circulaire biobased economy zijn hybride leeromgevingen nodig, waar het onderzoekend- en lerend vermogen en werken in teamverband kan worden getraind. Niet alleen binnen de school, maar ook binnen het bedrijf, applicatiecentrum of pilotlocatie. Het groot Shared Facility Netwerk, waar alle partners op aangesloten zijn, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit wordt ondergebracht in een digitaal platform wat mede wordt opgezet vanuit het GBO project. 

Meer informatie
Het volledige onderzoek 'Inventariseren trainings- en researchfaciliteiten' kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manfred de Kreeke of Johan Keuenhof.

Postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie

Wil je bedrijven of overheden begeleiden in de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie? Wil je biogebaseerde en circulaire, innovatieve waardeketens..

Biobased aanbod in beeld

Een Europees platform waar alles rondom biobased onderwijs samenkomt. Een plek waar een compleet aanbod van biobased onderwijs materiaal, stageplaatsen en faciliteiten te vinden is.

Verslag GBO Masterclass Biobased economy

Wat is een biobased economie en wat is het verschil met een circulaire economie? Waar kan ik een levenscyclus analyse (LCA) voor gebruiken en wat kunnen hernieuwbare grondstoffen betekenen in de bouwwereld en de wereld van plastics?

Save the date

14 maart 
Docentendag Internationalisering Biobased Onderwijs

21 maart 
Start postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie

18 april 
Natural Fibertastic 2019, matchmaking event GBO

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl