Inventarisatie trainings- en researchfaciliteiten afgerond

Onderwijs en bedrijfsleven hebben behoefte aan betere trainings- en researchfaciliteiten om de innovaties en businesskansen van de biobased economy optimaal te kunnen benutten. Werkpakkettrekkers Manfred de Kreeke en Johan Keuenhof van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs onderzochten hoe het met onderzoeks- trainingsfaciliteiten in de regio Vlaanderen-Nederland is gesteld.

"We hebben zowel bij onderwijsinstellingen als bij bedrijfsleven geïnventariseerd welke voorzieningen beschikbaar zijn. Ook de applicatiecentra waar studenten voor en samen met bedrijven toegepast onderzoek kunnen uitvoeren op bio-gebaseerde thema’s, zijn meegenomen in het onderzoek. Evenals de biobased pilot-/demofaciliteiten bij bedrijven. Daarnaast hebben we gekeken naar de wensen en behoeften van onderwijs en bedrijfsleven op onderzoeks gebied."

Shared Facility Netwerk
Een van de conclusies uit het onderzoek is de behoefte aan een Shared Facility Netwerk. Hiermee is nog weinig ervaring opgedaan in de grensregio, maar het belang van de ontwikkeling van zo'n netwerk om zo faciliteiten te kunnen delen, wordt door de respondenten onderschreven. Volgens De Kreeke en Keuenhof is er nog een professionaliseringslag en schaalvergroting noodzakelijk om toekomstige ontwikkelingen in de biobased en circulaire economy te kunnen ondersteunen. Hierin zal extra moeten worden geïnvesteerd door onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Met name de applicatiecentra, waar toepassingsgerichte ontwikkeling van producten en materialen plaatsvindt, kunnen een rol spelen in deze ontwikkelingen, in het bijzonder voor het mkb/kmo.

Hybride leeromgevingen
Om de toekomstige en huidige generatie voor te bereiden op een circulaire biobased economy zijn hybride leeromgevingen nodig, waar het onderzoekend- en lerend vermogen en werken in teamverband kan worden getraind. Niet alleen binnen de school, maar ook binnen het bedrijf, applicatiecentrum of pilotlocatie. Het groot Shared Facility Netwerk, waar alle partners op aangesloten zijn, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit wordt ondergebracht in een digitaal platform wat mede wordt opgezet vanuit het GBO project. 

Meer informatie
Het volledige onderzoek 'Inventariseren trainings- en researchfaciliteiten' kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manfred de Kreeke of Johan Keuenhof.

Postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie

Wil je bedrijven of overheden begeleiden in de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie? Wil je biogebaseerde en circulaire, innovatieve waardeketens..

Biobased aanbod in beeld

Een Europees platform waar alles rondom biobased onderwijs samenkomt. Een plek waar een compleet aanbod van biobased onderwijs materiaal, stageplaatsen en faciliteiten te vinden is.

Wereldwijde biobased battle bij Avans

In de week van 10 tot en met 14 december 2018 strijden tachtig Nederlandse en Braziliaanse studenten tegen elkaar in de Biobased Battle. Dit is een wedstrijd waarin Nederlandse en Braziliaanse studenten met verschillende achtergronden samen een probleem van een bedrijf oplossen. 

Leerzame workshop bioraffinage van citroenmelisse

Nathalie Marquez Luzardo van Avans Hogeschool Breda en Mieke Catry van HOGENT ontwikkelden samen in het kader van het grenzeloos biobased onderwijs project een workshop bioraffinage.

Save the date

29 januari 2019 Belevingsdag @ Thomas More Geel.
1 februari 2019 Inspiratiedag @ HoGent

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl