Een Europees platform waar alles rondom biobased onderwijs samenkomt. Een plek waar een compleet aanbod van biobased onderwijs materiaal, stageplaatsen en faciliteiten te vinden is. Volgens Ralph Simons, directeur Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) moet dat in de toekomst zeker mogelijk zijn. In het project Grenzeloos Biobased Onderwijs worden hiervoor de eerste stappen gemaakt in een samenwerking tussen nu nog alleen Nederland en Vlaanderen. Het CoE BBE is als partner in dit project verantwoordelijk voor genoemd biobased platform. Wat is de stand van zaken?

Het platform, dat momenteel wordt vormgegeven,  is een uitkomst uit het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’. Kennis ophalen en brengen staat hierin volledig centraal. In dit project ligt de focus op het aanbod in Nederland en regio Vlaanderen. Maar wat kan de bezoeker nou concreet verwachten van dit platform?

  • Vind een volledig aanbod van on- en offline biobased onderwijsmateriaal.
  • Vind de juiste biobased expert voor jouw vraagstuk via de wie-is-wie functie.
  • Deel interessante stage- en afstudeeropdrachten voor studenten van mbo-, hbo- en wo instellingen.
  • Bekijk een overzicht van infrastructuur en faciliteiten te gebruiken door bedrijven en onderwijsinstellingen die onderdeel uitmaken van het shared facility network
  • Bekijk welke biobased events er worden georganiseerd via de event kalender.

Landelijk Biobased Kennisnetwerk
Wat denk u nu? Alweer een online platform? Daar is ook over nagedacht. In plaats van het wiel voor de zoveelste keer opnieuw uit te vinden worden verbindingen gelegd met data uit bestaande platformen en samenwerkingen. Één zo’n bestaande samenwerking is het Landelijk Biobased Kennisnetwerk (LBKN). Het LBKN heeft inmiddels een uniek online NL-breed HBO-platform voor biobased onderwijs, onderzoek en business support, met actieve verbinding naar het MBO en het WO. Vanuit GBO is actief samenwerking gezocht met het LBKN, om elkaar via uitwisseling van gegevens te versterken.

“Een belangrijk doel van het GBO platform is om meer structurele verbinding te krijgen met het bedrijfsleven, wat overeenkomt met de opdracht van het LBKN. Het verschil is dat in het GBO project Vlaanderen ook een nadrukkelijke rol heeft. Wij vinden het belangrijk dat de Vlaamse partners het platform ook gaan vullen en gebruiken, zodat het in Europees verband meer waarde krijgt. Uiteindelijk kunnen beide platformen van elkaar leren en elkaar perfect aanvullen.”

Ralph Simons

Europees platform
Simons’ toekomstbeeld is om het Nederlands- Vlaamse platform uit te breiden met andere Europese kennisinstellingen en andere partners. Hierdoor creëert het platform waarde voor een breed en Internationaal publiek. en krijgt de bezoeker een goed en overzichtelijk aanbod van biobased onderwijsmodules, stageplekken en infrastructuur.
Laten we hierbij niet het hogere doel vergeten, wij geloven dat we door kennisdeling en -verspreiding weer een stukje dichter komen bij een biobased economy!

De planning is om begin 2019 live te gaan met het GBO platform. Wij houden u op de hoogte!

Postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie

Wil je bedrijven of overheden begeleiden in de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie? Wil je biogebaseerde en circulaire, innovatieve waardeketens..

Inventarisatie trainings- en researchfaciliteiten afgerond

Onderwijs en bedrijfsleven hebben behoefte aan betere trainings- en researchfaciliteiten om de innovaties en businesskansen van de biobased economy optimaal te kunnen benutten.

Verslag GBO Masterclass Biobased economy

Wat is een biobased economie en wat is het verschil met een circulaire economie? Waar kan ik een levenscyclus analyse (LCA) voor gebruiken en wat kunnen hernieuwbare grondstoffen betekenen in de bouwwereld en de wereld van plastics?

Save the date

14 maart 
Docentendag Internationalisering Biobased Onderwijs

21 maart 
Start postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie

18 april 
Natural Fibertastic 2019, matchmaking event GBO

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl