Het einde van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) is in zicht; in oktober dit jaar wordt het afgesloten met een groots slotevent. Maar dit is absoluut niet het einde van de activiteiten die nu zijn opgestart, benadrukte Rop Zoetemeijer, directeur van Biobased Delta. Hij sprak eind april tijdens het GBO matchmaking-event in Bergen op Zoom.
GBO-partners organiseren deze sessies om beurten, om de grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking tussen opleidingen en bedrijven te stimuleren. Rop Zoetemeijer gaf bij de sessie in april een overzicht van de stand van zaken sinds 2016 en een vooruitblik op de toekomst van GBO.

Digitaal platform
GBO heeft een digitaal platform ontwikkeld om het grensoverschrijdend kennisnetwerk dat inmiddels is ontstaan, te ondersteunen. Daarop zijn de tientallen nieuwe onderwijsmodules te vinden die door Vlaamse en Nederlandse onderwijspartners zijn ontwikkeld voor zowel het middelbaar en hoger beroepsonderwijs als de universiteiten. Evenals diverse online cursussen (MOOC’s). Maar ook voor stageplaatsen en onderzoeksopdrachten kun je terecht op het platform. Daarnaast zijn er biobased experts in verschillende categorieën te vinden en faciliteiten om processen of materialen te testen en te valideren.

Aansluiting bij andere initiatieven
Het platform blijft bestaan na de afronding van het GBO-project. Zoetemeijer: ‘Hoeveel projecten zijn niet een jaar na de afronding al verouderd? Dat willen wij voorkomen. Het digitale platform is een levend iets, onze lifeline naar de toekomst, daarom hebben we gezorgd voor voldoende financiering voor de komende jaren. Daarna moet het zichzelf kunnen bedruipen.’ Ook is het de bedoeling om aansluiting te zoeken bij verwante initiatieven op het gebied van biobased educatie, zoals het Nederlandse Landelijk Biobased Kennisnetwerk en internationale projecten als BioCanndo, dat streeft naar een brede acceptatie van biobased producten en UrBioFuture, een nieuwe Europees project dat zich net als GBO richt op biobased educatie.

Het digitale platform van GBO is nu al online en te vinden op www.biobasednetwork.eu

Studenten brengen biobased onderwijs in beeld

Studenten van Avans Hogeschool en Hogeschool Gent maakten een vlog over de Biobased Challenge en Internationale Studieweek die beide scholen organiseren in het kader van het Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO).

Digitaal platform ‘lifeline’ naar de toekomst

Het einde van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) is in zicht; in oktober dit jaar wordt het afgesloten met een groots slotevent. Maar dit is absoluut niet het einde van de activiteiten die nu zijn opgestart, benadrukte Rop Zoetemeijer...

Save the date

10 oktober Slotconferentie Grenzeloos Biobased Onderwijs 19 september Interreg Vlaanderen-Nederland - 'Funding: The Future'

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl