Website www.biobasedonderwijs.eu online

Uitgebreide informatie over ons project Grenzeloos Biobased Onderwijs en de deelnemende partners is nu ook te vinden op onze projectwebsite.

In het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ werken 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van de biobased professionals van de toekomst. Hiervoor worden vraaggestuurde ondewijsprogramma's ontwikkeld op secundair, hoger en universitair niveau. Ook worden er betere trainings- en researchfaciliteiten gecreëerd voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Maar wat houdt de biobased economy precies in? Welke competenties heeft de professional van morgen nodig, en hoe kunnen deze competenties bereikt worden? U leest er alles over op onze website www.biobasedonderwijs.eu

Deelnemen?
Op de website vindt u ook informatie over de verschillende partners en hun specifieke deskundigheid. Geïnteresseerden uit onderwijs, overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via e-mail: GBO@dordrecht.nl’.

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl