Voorstudie platform voor kennisdeling en uitwisseling

Een aantal studenten van GBO-partner Avans Hogeschool heeft een voorstudie gedaan naar het digitale platform dat een belangrijk 'product' zal zijn van het project.

Grenzeloos Biobased Onderwijs wil de grensoverschrijdende uitwisseling van onderwijsmodules, docenten en studenten tussen alle biobased onderwijsinstellingen in de gehele grensregio sterk vergroten door het creëren van een grensoverschrijdend kennisnetwerk en een daarbij ondersteund digitaal platform. Een belangrijke nevendoelstelling is het grensoverschrijdend bij elkaar brengen en houden van bedrijven, sectoren en onderwijsinstellingen in de biobased economy om ontwikkelingen in de sector te stimuleren en het onderwijs middels het platform structureel te verbinden met de arbeidsmarkt. 

De onderwijsproducten die binnen het project worden gerealiseerd en het beoogde shared facility netwerk voor trainings- en researchfaciliteiten zullen in dit digitale platform opgenomen worden. Voor bedrijven kan het platform inzichtelijk maken voor welke onderzoeksvragen ze waar moeten zijn. Bovendien kunnen zij ook actief onderzoeksvragen uitzetten en behoefte aan stages kenbaar maken. Tot slot zullen op dit platform ook alle grensoverschrijdende events, studiedagen etc. geplaatst worden.

Bekijk hier het adviesrapport van de voorstudie,
Contactpersoon: ekf.lammers@avans.nl 

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl