Projectmanager Marco de Lange over...

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector, maar als een manier om bestaande sectoren te verduurzamen. Het project bewijst voor hem dat de bedrijven er klaar voor zijn en dat steeds meer onderwijsinstellingen zich inzetten om de juiste mensen 'af te leveren'. Investeerders willen hun geld in toenemende mate duurzaam beleggen ook steeds meer consumenten kiezen voor een duurzame lifestyle. "De kansen liggen er. Met ons project willen we helpen die kansen sneller te verzilveren."

Marco de Lange werkt voor de gemeente Dordrecht, in de Vlaams-Nederlandse Delta, en was in 2015 een van de initiatiefnemers van het project. Het is best bijzonder dat het project, waarin 14 Vlaamse en Nederlandse partners werken aan de ontwikkeling van de biobased professionals van de toekomst, juist dáár zijn oorsprong vindt. De regio Drechtsteden, waar Dordrecht deel van uitmaakt, staat vooral bekend om zijn (maritieme) maakindustrie. Niet om zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van biobased. "Daarom juist!", zegt Marco. "Wij zagen dat daar grote kansen lagen voor de maakindustrie, maar bedrijven hier lijken afwachtend. Er is ook weinig kennis beschikbaar in de regio. En als overheid wisten we ook niet echt wat we konden doen om de ontwikkelingen te versnellen. Daarom zijn we gaan bouwen aan het netwerk dat uiteindelijk tot dit project heeft geleid."

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Inmiddels heeft het project al veel opgeleverd. Niet in de laatste plaats het inzicht dat de markt niet alleen behoefte heeft aan professionals met 'technische' expertise over het produceren en verwerken van biobased grondstoffen, maar juist ook aan mensen die nadenken over het commercieel vermarkten van nieuwe producten en zicht hebben op de hele keten, omdat de biobased economy een aanzienlijke impact zal hebben op bestaande businessmodellen. Marco de Lange: "de échte biobased economy komt tot stand door disruptieve innovaties. Die zijn risicovol voor de ondernemers en niet altijd even welkom bij gevestigde orde. Daar zit nu een belangrijk deel van de 'vertraging' en ik denk dat daar de overheid zijn rol kan pakken door te zorgen voor een 'zachte landing'. Dat kan bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen, maar ook het gebruik van biobased producten te stimuleren, het eigen inkoopbeleid aan te passen. Binnen het project zien we dat als iedereen zijn rol pakt, het snel kan gaan. Ik hoop dat dit constructieve partnerschap het startpunt zal vormen voor een langdurige samenwerking op het gebied van biobased tussen de 'drie O's' (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) in de Vlaams-Nederlandse grensregio."

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl