"Samen kom je sneller vooruit en kun je dus duurzamer met tijd omgaan"

Werkpakket-trekker Veerle Lamote van HoGent vertelt over de vier biobased leerlijnen die binnen het GBO-project in ontwikkeling zijn en vanaf schooljaar 2018/2019 in de praktijk getest en geoptimaliseerd worden.

De komende vijf jaar ontstaan er ruim 4000 biobased banen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Vanuit de markconsultatie, die feitelijk de start vormde van het GBO-project, is er goed zicht gekomen op de competenties waarover de professionals moeten beschikken die die banen straks gaan invullen. "Een zeer waardevolle eerste stap. Niet alleen omdat we met de marktconsultatie concreet zicht hebben gekregen op de inhoudelijke 'gaps' die we vanuit het project willen vullen. Het was ook een goede 'denkoefening' om met alle partners op dezelfde golflengte te komen." Dat zegt Veerle Lamote van HoGent, die binnen het project 'trekker' is van het werkpakket dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van leerlijnen en leermaterialen.

De onderwijsinstellingen binnen het project hebben een duurzaamheidsmissie en zijn allemaal actief met het vernieuwen van programma’s op het gebied van biobased. Ook Veerle zelf is bij het project betrokken vanuit haar gedrevenheid om duurzaamheid meer in het onderwijs te verankeren. "Er is al best veel materiaal. Vaak gaat het daarbij om specifieke thema’s, zoals biocomposieten of groene chemie. Uit de marktconsultatie is gebleken dat er in aanvulling op de specifieke aspecten een bredere behoefte bestaat, waarbij naast technische competenties minstens evenveel vraag is naar algemene kennis over de biobased waardeketen, competenties op het gebied van duurzaamheids- en systeemdenken, en over valorisatiecompetenties. Binnen het project willen we met name daaraan een eenduidige invulling geven."

Die insteek heeft geleid tot vier leerlijnen, waarbij de partners eerst samen hebben bepaald wat er van studenten op de verschillende niveaus verwacht wordt als het gaat om ‘onthouden’, ‘begrijpen’, ‘toepassen’ en ‘integreren’ (volgens Bloom's taxonomie). Daarna is er een inventarisatie gemaakt van wat er reeds aan lesmaterialen aanwezig is. "Vanuit die gezamenlijke zoektocht, zijn we vervolgens in verschillende werkgroepen of bilaterale partnermeetings aan de slag gegaan. Inmiddels heeft dat geleid tot verschillende concrete lesmodules over diverse biobased onderwerpen. Daarin bieden we vaak als inleiding, of verwerkt doorheen de module, een wat algemener theoretisch kader rond duurzaamheids- en systeemdenken en valorisatie en een uitwerking van een meer specialistisch thema . Voorbeelden van lesmodules zijn ‘nevenstromen’, ‘inhoudsstoffen’ en ‘biobased bouwen’"

Uit de marktconsultatie bleek ook dat persoonlijke competenties, zoals ondernemerschap, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden door het bedrijfsleven als zeer belangrijk werden ervaren. Het zijn de typische 21Ste century skills, die gelden ook voor vele andere niet-biobased studierichtingen. Binnen het GBO-project worden deze competenties nog eens expliciet uitgeschreven in de vierde leerlijn. Veerle: "Binnen het project onderschrijven we het belang van die competenties door ze zoveel mogelijk terug te laten komen in vernieuwende lesvormen, stagemogelijkheden en projecten."

"Ik denk dat we met het project belangrijke stappen hebben genomen om straks jonge professionals met de juiste competenties te 'leveren' aan het bedrijfsleven. Ieder voor zich was daar al mee bezig, maar samen kom je sneller vooruit. We leren van elkaar, werken slim samen en maken gebruik van elkaars materialen. Daardoor kom je sneller vooruit, maar krijg je ook meer kwaliteit. We hebben nu een duidelijk kader, wat niet alleen voor andere onderwijsinstellingen interessant is, maar zeker ook voor andere studierichtingen. De biobased economy zal immers een impact hebben op vrijwel alle sectoren."

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl