Duurzame opties voor de houtskeletbouw

Hout en biobased materialen onder de loep genomen in opleiding Professionele Bachelor in de Houttechnologie van de HoGent

Hout is een hernieuwbare grondstof die als basis dient voor talrijke biobased producten, met name in de houtbouw. In het kader van een stage bij Sfinx Bouw & Coördinatie werkte laatstejaarsstudent Houttechnologie Thijs Labeeuw in het academiejaar 2016-2017 aan een bachelorproef waarin diverse constructie- en isolatiematerialen voor gebruik in de bouwsector onder de loep werden genomen. Er werd onderzocht hoe duurzaam deze materialen zijn, en of ze milieubewuste opties bieden voor gebruik in de houtskeletbouw.

Aan de hand van een levenscyclusanalyse afgeleid van de methode ontwikkeld door NIBE werden diverse factoren die de duurzaamheid inschatten van de ontginning, het productieproces, het gebruik en het recyclagepotentieel omgerekend naar zogenaamde schaduwkosten. Deze dienden zo als maatstaf voor het berekenen van de globale ecologische voetafdruk van elk product.

Houtproducten scoren vanwege hun intrinsiek hernieuwbare karakter goed, maar bieden ook nog ruimte voor verlaging van een aantal schaduwkosten. Zo zou het gebruik van biobased lijmen, coatings en andere deklagen de duurzaamheid van massieve, samengestelde en afgewerkte houtproducten nog sterk kunnen verhogen. Zeker indien er ook aan het begin van de waardeketen meer rekening wordt gehouden met een toekomstig hergebruik. D.w.z. de producten moeten zo ontworpen en gemaakt worden dat men er bijvoorbeeld na afbraak van een houtskeletbouw eenvoudig grondstoffen uit kan terugwinnen.

Dries Vansteenkiste, Vakgroep Mode-, Textiel- en Houttechnologie, Hogeschool Gent

Dries.Vansteenkiste@hogent.be

 

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl