Biobased Delta en Flanders Biobased Valley organiseerden in november een Business Development Dag met het thema ‘Grenzeloos Biobased Ondernemen’. De ruim 200 aanwezigen uit België en Nederland konden genieten van een inspirerende dag. Naast diverse sprekers, pitches en workshops was er ook een netwerklunch met producten & informatiemarkt. Ook  het project Grenzeloos Biobased Onderwijs was op de informatiemarkt vertegenwoordigd met een stand. De GBO-partners hebben nieuwe contacten kunnen leggen met bedrijven en kennisinstellingen aan beide kanten van de Vlaams-Nederlandse grens.

Geheel passend bij het thema was de locatie; het Bio Base Europe Training Center, dat zelf een grensoverschrijdende samenwerking is tussen Nederland en Vlaanderen. Het training center is een inspirerende locatie voor evenementen, voorlichting, scholing, vergaderen en flexibel werken en netwerken op het gebied van de biobased economie, circulaire economie, duurzaamheid en technologie.

Het eerste deel van de dag bestond uit een kennismaking met de regio’s,  inspirerende voorbeelden van biobased ondernemen en succesvolle ervaringen van ondernemers. Tijdens de netwerklunch werd er gezorgd voor een duurzame lunch en kreeg men lekker de tijd om over de producten en informatiemarkt te lopen en te netwerken. Zowel de applicatiecentra en pilots als ondernemers waren hier vertegenwoordigd.

Na de netwerklunch ging men uiteen in workshops. Voor de workshops is er geprobeerd te zoeken naar een balans tussen de applicatiecentra en ondernemers, die samen een breed scala aan onderwerpen aan bod hebben laten komen. Denk hierbij o.a. aan; biobased materialen, biopolymeren, valorisatie van reststromen, biobased bouw en biobased opschaling.

Bij de wrap-up van de dag kwam er naar voren dat ondanks verschillende zienswijzen de biobased economie gezien moet worden als een integraal onderdeel van de circulaire economie en niet als BBE versus CE. Op basis van de presentaties en de workshops werd geconcludeerd dat er drie markten zijn die voor de regio in het bijzonder relevant lijken, te weten; de bouw, verpakkingsmateriaal en schoonmaakmiddelen. Er lijken volop kansen te liggen in de regio. Het moet dan wel allemaal heel smart en slim gebeuren.

De conclusie van de dag was dat er een sterke uitgangspositie is in de grotere Zuidwest NL en Vlaamse regio als men daadwerkelijk grenzeloos Biobased kan Ondernemen. Er is energie, momentum en leiderschap, zowel bij grote en MKB/KMO bedrijven, bij kennisinstellingen en bij provincies. Al met al een erg geslaagde dag!

Meer informatie

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl