Biobuilder

Bio-economie is een complexe materie. Aan een student, beleidsmaker of ondernemer de verschillende principes, concepten en technologieën helder uitleggen is geen evidentie. Om te komen tot resultaatgerichte en constructieve discussies omtrent nieuwe biogebaseerde waardeketens is al helemaal een uitdaging. "Om die reden hebben we de BIOBUILDER® ontworpen", legt Ruben Guisson expert bio-economie van GBO-partner VITO uit. "Concreet gaat het om een set van tegels, die elk een bepaald aspect van de bio-economie voorstellen. Door tegels naast elkaar te leggen bouw je samen waardeketens. Op die manier kunnen we de materie snel inzichtelijker maken. Je ervaart wat er allemaal bij komt kijken en ook waar de bottlenecks zitten."

VITO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Zij reikt wetenschappelijk advies en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren. VITO brengt als partner binnen GBO kennis in, en zet zich ervoor in om de BIOBUILDER® verder door te ontwikkelen voor brede toepassing in het onderwijs. De BIOBUILDER® werd al met succes ingezet door VITO bij onder meer projectwerking, brainstorm- en netwerkmomenten. De tool wordt ook reeds enkele jaren ingezet voor onderwijsdoeleinden, waar hij met enthousiasme werd onthaald.

Enkele ervaringen..
"VITO-experten Ruben Guisson en Miet van Dael geven jaarlijks een gastcollege bio-economie aan onze universiteit", weet Steven van Passel hoogleraar milieueconomie aan de Universiteit Antwerpen. Het gastcollege is er onderdeel van het vak energie-economie van de Master Handelsingenieur. "Eerst geven de VITO-experten een algemene inleiding tot de bio-economie. Aansluitend kunnen de studenten de theorie meteen in de praktijk brengen met behulp van de BIOBUILDER®. Ze creëren dan zelf een biogebaseerde waardeketen onder begeleiding van de experten en kunnen tegelijkertijd de verschillende aspecten van bio-economie bediscussiëren. De BIOBUILDER® is ook erg intuïtief, je verliest dus geen tijd aan een al te lange uitleg over de tool zelf."

"Een gelijkaardig gastcollege verzorgen we ook al enkele jaren voor de Universiteit Hasselt binnen het vak sustainability analysis van de onderzoeksgroep milieu-economie", vult Ruben aan. "En een gastcollege binnen de opleiding Industrieel Ingenieur Chemie aan de KU Leuven-campus de Nayer staat op de planning voor november van dit jaar. Daarnaast presenteerde VITO de BIOBUILDER® vorig jaar op de European Biomass Conference in Stockholm."

Uiteraard kan de BIOBUILDER® ook elders worden ingezet. "Ik heb de BIOBUILDER® in de praktijk getest en vond dat het een prima instrument is om de organisatie van de verwerking van biomassa te bespreken. Voor mezelf was het ook een hulpmiddel om mijn eigen gedachten te ordenen", zo vertelt Willy Verbeke, expert biomassa bij Natuurinvest. Natuurinvest investeert in opdracht van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de beleving van de natuur vergroten en heeft daarbij ook een vormings- en opleidingsrol.

"We zijn erg verheugd met de positieve reacties en de interesse in de BIOBUILDER®", sluit Ruben af. "We hebben daarom een BIOBUILDER®-aanbodpakket samengesteld om geïnteresseerden van dienst te zijn. Zo is er de mogelijkheid waarbij VITO zelf de workshop of het gastcollege begeleid, hebben we een train-the-trainer module, kan je de toolbox zelf huren of denken we mee na over een tegelset aangepast aan jouw behoefte of specifieke waardeketen."

Projectmanager Marco de Lange 

"Als iedereen zijn rol pakt, kan het snel gaan"

Projectmanager Grenzeloos Biobased Onderwijs Marco de Lange ziet 'biobased' niet als een aparte sector...

Marktconsultatie professional biobased economy

De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan...

Interview Johan Sanders

"Voor de échte ontwikkeling van de biobased economy moeten bedrijven uit de verschillende sectoren én de politiek zich gaan verbinden."

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl