Een breed aanbod van lesmodules, doorlopende leerlijnen, MOOCs (Massive Open Online Courses), een postgraduaat, een aanbod van om- en bijscholingsprogramma's en een interactief spel. En dat zowel voor het secundair, als het hoger en universitair onderwijs. Dat is de opbrengst van werkpakket 4, waar de GBO–partners gezamenlijk aan werken. Om een indruk te krijgen van de diversiteit van het GBO-onderwijsaanbod vroegen we aan Veerle Lamote van HOGENT, die de ontwikkeling van de lesmodules coördineert, om een kijkje in de keuken te geven: “Het is mooi om te zien hoe we door samen te werken en gezamenlijk op te trekken zijn gekomen tot een breed en divers lesaanbod voor de biobased economie.”

Techno-economische analyse
Zo ontwikkelde Tom Kuppens van UHasselt de lesmodule ‘Techno-economische analyse voor beginners – agromining’ en testte deze uit bij de middelbare school Heilig Graf. Leerlingen uit het secundair onderwijs leerden nadenken over de economische aspecten van de biogebaseerde economie. "Inschatten of een biogebaseerde toepassing economisch haalbaar is, is niet zomaar snel even berekend. Laat staan dat we hierin ons buikgevoel kunnen volgen".

"Naast inhoudelijke, technische kennis, leren we studenten ook hoe zij in multidisciplinaire projecten gezamenlijk een project tot een goede en passende realisatie kunnen brengen"

Telen voor inhoudsstoffen
In de lesmodule ‘Telen voor inhoudsstoffen’, ontwikkeld door Hogeschool InHolland, staan planten centraal. De lesstof gaat over de hoogwaardige mogelijkheden die planten bezitten: kleur-, geur- en smaakstoffen, stoffen met een medicinale of cosmetische werking of stoffen die kunnen ingezet worden als bestrijdingsmiddel. Deze lesmodule is er ook op gericht hoe je moet telen voor inhoudsstoffen voor de biogebaseerde economie. Studenten werken hierbij samen met bedrijven.

Multidisciplinaire projectaanpak
"Naast inhoudelijke, technische kennis, leren we studenten ook hoe zij in multidisciplinaire projecten gezamenlijk een project tot een goede en passende realisatie kunnen brengen", vertelt Veerle. Avans Hogeschool ontwikkelde een multidisciplinaire projectaanpak waar studenten gedurende een half jaar aan werken. Deze aanpak heeft tot doel hen te leren om integraal en multidisciplinair actuele, maatschappelijke vraagstukken uit te werken. Studenten van verschillende opleidingen werken in dit project samen aan het oplossen van een praktijkprobleem op het vlak van biobased bouwen.

Dit zijn nog maar enkele van de lesmodules die ontwikkeld worden in het kader van het GBO-project. Er komen er nog heel wat aan. We houden jullie zeker op de hoogte.

Meer informatie
Wie meer wil weten kan contact opnemen met Veerle Lamote, email: Veerle.lamote@hogent.be

Grenzeloos Biobased Onderwijs organiseert 5 Matchmaking Events in de regio’s

Voor het stimuleren van grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking tussen opleidingen en bedrijven worden dit jaar een vijftal matchmaking events georganiseerd.

Reststroom bierbrouwerij waardevol

Kunnen de reststromen van een bierbrouwerij een plaats krijgen in een biobased economie? Reststromen als gist en draf worden nu voornamelijk gebruikt als veevoer. Maar kunnen er ook waardevolle producten van gemaakt worden?

Kant en klare lesmodules voor biobased onderwijs

Een breed aanbod van lesmodules, doorlopende leerlijnen, MOOCs (Massive Open Online Courses), een postgraduaat, een aanbod van om- en bijscholingsprogramma's en een interactief spel.

Save the date

10 oktober 
Slotconferentie Grenzeloos Biobased Onderwijs

Meer informatie?
GBO@dordrecht.nl